Disclaimer

De website van Kom je ook op mijn feestje? is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is.

Op alle producten van Kom je ook op mijn feestje? zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Kom je ook op mijn feestje? behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kom je ook op mijn feestje? niet toegestaan.

Er is geprobeerd rechten op afbeeldingen/illustraties te eerbiedigen, mocht er toch inbreuk worden gemaakt op auteursrechten, dan ontvangt Kom je ook op mijn feestje? daarvan graag bericht en zal zij een en ander met excuses rechtzetten / verwijderen of aanpassen.

Kom je ook op mijn feestje? is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.